Sintautų himnas

Prie Išdagų sustoji ir matai –

Pietinėj pusėj spindi Sintautai,

Nedidelis miestelis, nežymus,

Palaiminęs keliu lydėjo mus.

Aukspirta, Nova, Siesartis, Penta.

Tyli rami gimtinės valanda.

Varnėnas, pempė, mielas vyturys

Rytais daina atverdavo duris.

Vaičaičio žemė amžinai šviesi,

Elementorius visada esi.

Lai žydi tavo obelys baltai

Ir skamba aidi vardas –

Sintautai.

J. Jurevičius