Lankytinos vietos

1. Sintautų bažnyčia. Skulptoriaus V. Grybo darbo altorius.

2. Skulptoriaus V. Cikanos kryžius šventoriuje.

3. Kėdainiškio skulptoriaus darbas bažnyčios šventoriuje.

4. A. Tatarės statyta klebonija ( 1945–1995 metais – bažnyčia) ir joje įrengta memorialinė ekspozicija A. Tatarei.

5. Dailininko V. Duobos koplytstulpis A. Tatarei.

6. Sintautų pagrindinės mokyklos muziejus.

7. Pr. Vaičaičio tėviškė, memorialinis kambarys.

8. Pr. Vaičaičio sodintas ąžuolas tėviškėje. Skulptoriaus Krasausko paminklas Pr. Vaičaičiui, 1996 m.

9. Profesoriaus Juozo Pikčilingio memorialinis kambarys Sintautų pagrindinėje mokykloje.

10. A. Tatarės rūpesčiu statyta senoji Sintautų mokykla, kurioje mokėsi Pr. Vaičaitis, S. Banaitis, J. Pikčilingis, J. Kamaitis, P. Naujokaitis ir kt.

11. Sintautų kapinės. Įžymių žmonių kapai: Pr. Vaičaičio (poetas), prof. J. Pikčilingio (kalbininkas), J. Pavalkio (poetas), J. Vasiukevičiaus (kunigas, knygnešys), J. Sruoginis (kunigas, knygnešys), J. Rudzevičiaus (poetas), Vailokaičių (visuomenės veikėjų) tėvai ir kt.

12. Klepų kaime paminklas Švč. Mergelei Marijai.

13. Voverių kapinaitės.

14. Karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės.

15. Liuteronų kapinės (Sintautuose, Santakuose).

16. Pentos užtvanka Santakuose.

17. S. Banaičio sodyba (paminklinis akmuo) Vaitiekupiuose. Vaitiekupių kryžius.

18. Kiaulupių kaimo kapinaitės. Koplytėlė.

19. Paminklas rezistencijos aukoms Sintautuose.

20. Skulptorių Z. Sederevičiaus, V. Paukščio, A. Murausko, V. Žarkovo, V. Cikanos, D. Čapo skulptūros Sintautų miestelio centre.

21. Suodžių kaimo stebuklinga vieta. Koplyčia.

Muzikinis fontanas

Muzikinis fontanas veikia kiekvieną šeštadienį nuo 21 val. iki 22 val.