Caritas

Carito vadovė – Emilija Petravičienė.

Nariai:

Nijolė Kamaitienė;
Ona Turevičienė;
Liucija Mureikienė;
Julija Bingelienė.

Sintautų parapijos pagrindinė veikla padėti sunkiai gyvenantiems socialinėje aplinkoje.