Sakramentai

Dėl Krikšto prašome susisiekti 1 mėn. prieš, iki Krikšto datos.

Sutvirtinimo sakramentui ruošiamasi vienerius mokslo metus.
Registruojamasi rugsėjo mėnesį. Sakramentui ruošia klebonas Donatas Rolskis.

Eucharistijai ruošiamasi vienerius metus. Ruošia mokytoja Irmanta Bakienė ir klebonas Donatas Rolskis.

„Pajutus sveikatos susilpnėjimą ar prieš operaciją, ar esant vyresniame amžiuje – raginu pasikviesti Kleboną, kad būtų suteiktas Ligonių patepimo sakramentas.“ – Donatas Rolskis.

Kunigas prieš kiekvienas Šv. Mišias klausykloje klauso išpažinčių.

Norintys susituokti, privalo užsiregistruoti pas kleboną 3 mėn. prieš santuokos datą.
Rekalingi dokumentai:

  1. Krikšto pažyma;
  2. Laisvo stovio pažyma;
  3. Leidimo tuoktis pažyma;
  4. Šeimos centro pažyma.